Curriculum vitae van Jackeline Hanckmann


Opleidingen

  • Groepen in Organisaties (Interactie Academie Antwerpen).
  • Intervisor opleiding.
  • Cursus Goldstein Training Sociale vaardigheden en solliciteren.
  • HBO Maatschappelijk Werk
  • MDGO Agogisch Werk Inrichtingswerk.
  • Diverse cursussen / trainingen o.a. psychiatrische ziektebeelden, N.A.H., 5 gesprekken model, intake methodieken, arbeidswetgeving.

Werkervaring

1992 - 1994 RIBW: groepsleidster binnen opvang van psychiatrische patiënten.

1993 - 2003 Algemeen Maatschappelijk Werker: psychosociale hulpverlening zowel individueel als groepsgericht.
Werken in achterstandsgebieden. Opstarten project Begeleid Wonen. Deelnemer netwerk jeugdhulpverlening.
Voorzitten van intake en teamvergaderingen.

2003 – heden Maatschappelijk werker binnen een revalidatie centrum ;individuele en groepsgerichte hulpverlening met aandachtsgebied arbeid. Begeleiden van HBO stagiaires en intervisiegroepen.

2009 Internationale cursussen en trainingen aan professionals binnen de hulpverlening en onderwijs.

2009 - heden Praktijk Blik: particuliere praktijk met compagnon.


Indien u geïnteresseerd bent in een meer uitgebreide CV dan kunt u contact met Jackeline Hanckmann opnemen.


NVVM logolid van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijke Werkers