Intervisie: Gestructureerde methode

Intervisie is een gestructureerde methode waarbij een groep professionals op vrijwillige basis en in een veilige situatie, cases of werksituaties bespreken en waarin zij reflecteren op hun eigen professionele handelen. Een intervisiegroep bestaat uit een aantal mensen die op een gelijkwaardig niveau werkzaam zijn binnen een organisatie. Het doel is om van en met elkaar te leren en ervaringen met elkaar te delen.

Voorbeelden van vraagstukken die besproken kunnen worden tijdens een intervisiebijeenkomst zijn:
  • Waar ligt mijn grens van verantwoordelijkheden en hoe geef ik mijn grens aan?
  • Ik word door deze klant steeds opnieuw gevraagd om door te gaan met de begeleiding.
  • Wat betekenen veranderingen binnen de organisatie voor mij en hoe ga ik hier mee om?

Intervisie is een effectieve tool om persoonlijke kwaliteit, teamspirit en samenwerking te bevorderen. Belangrijke vaardigheden zoals luisteren, doorvragen en adviseren worden geoefend.

Op maat
Intervisie is maatwerk. Vooraf bespreken we uw verwachtingen en maken duidelijke afspraken over de werkwijze van de intervisiegroep. Wanneer u vraagt om intervisie voor uw werknemers, maken we hierover met de groep en intervisor duidelijke afspraken. In overleg wordt het aantal bijeenkomsten bepaald. Wilt u meer informatie over intervisie? Neem dan contact met ons op.